Semináře

Spokojený zaměstnanec

přednášející doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
délka 6 hodin

Během své lektorské praxe jsem si při pozorování lidí uvědomil, že někteří jsou dlouhodoběji spokojenější než ostatní. Jakoby si štěští nebo chcete-li spokojenost (tj. rovnováhu mezi pracovním a osobním životem) nosili stále s sebou. Všiml jsem si, že tito lidé dodržují 7 principů používaných i v kybernetice.

Kybernetika je věda zabívající se obecnými principy řízení a přenosu informací jak v technických zařízeních, tak v živých organismech. Poznejte tyto principy a využijte je pro svůj spokojený profesní i osobní život.

Obsah semináře

Seminář Vás seznámí s těmito sedmi klíčovými principy, které vedou ke spokojenému soužití

  • Princip zpětné vazby (kybernetika)
  • Princip zrání mozku (lidský mozek)
  • Princip podmíněnosti (svoboda volby)
  • Princip osobního řízení (cíle)
  • Princip soužití (rodina, zaměstnání)
  • Princip finanční nezávislosti (peníze)
  • Princip stability (tři body stability)

Tento seminář, nazvaný "Jak si zařídit spokojený život" je inspirován mým profesním zaměřením a životním příběhem.

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.

Žít podle principů nemusí být snadné, ale je to efektivní.

Václav Jirsík je vysokoškolský učitel s dlouholetou pedagogickou praxí. V současné době působí na VUT v Brně jako vedoucí ústavu, kde také přednáší o umělé inteligenci. Zabývá se především kybernetikou, učícími se systémy, znalostními systémy, problematikou inteligence a lidského mozku.